Ceartúchán profaí


D’fhorbair na chéad chlódóirí córas ceartúchán profaí, agus tháinig forás air sin i rith na gcéadta. Sna blianta deireanacha tá caighdeán foirmiúil idirnáisiúnta (nár ghlac ach ceithre thír déag leis—gan Éirinn mar cheann acu) tagtha sa bhealach ar an traidisiún seo, caighdeán a chuireann na comharthaí traidisiúnta is mó a thuigtear ar ceal ar son cumadóireacht nua agus a chuireann róshimplithe a scriosann a mbrí in ionad cinn eile.

bileog achoimre ar fáil anseo a léiríonn na comharthaí ceartúcháin is coitianta den chineál a úsáidtear go traidisiúnta i gceirdeanna na clódóireachta agus na foilsitheoireachta.