SEIRBHÍSÍ LEABHAR
Baile Átha Cliath / Dublin

E A G A R T H Ó I R E A C H T
• Meas lámhscríbhinní
• Eagarthóireacht agus léamh profaí
E D I T I N G
• Manuscript evaluation
• Editing and proof-reading
C O M H A I R L E
• Beartais stíle agus caighdeáin
• Feidhmeanna ríomhaire
• Comhairle saor in aisce d’fhoilsitheoirí neamh­thráchtála
C O N S U L T A N C Y
• Style policies and standards
• Computer applications
• Free advice for non-commercial publishers
S E I R B H Í S Í   S P E I S I A L T A
• Clónna speisialta agus saincheaptha
• Barrachóid
S P E C I A L I S T   S E R V I C E S
• Specialist and customised fonts
• Bar-codes
A C M H A I N N Í
• Comharthaí ceartúchán profaí
R E S O U R C E S
• Proof correction marks
35 Gairdíní Choill na hAbhann
Baile an Chairpintéaraigh
Co. Baile Átha Cliath
D15 H7K5
35 Riverwood Gardens
Carpenterstown
Co. Dublin
D15 H7K5Déanta le hionchódú Unicode • Made with Unicode encoding          HTML5